0
0.00 
Mini Cart
  • Prazna košarica

    Nema proizvoda u košarici.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Authentic Beauty Concept”

 

Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuje postupak i uvjeti sudjelovanja u Instagram nagradnom natječaju ” Authentic Beauty Concept ” (u nastavku: Instagram natječaj) koji, temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), organizira Animi, Obrt za usluge, Poljička cesta 26b, Split, OIB:50017914091 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se od 17.12.2020. od 08:00 sati do 20.12.2020.do 20:00 h na Instagram stranici salona Animi (https://www.instagram.com/salonanimi/?hl=hr)

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na Instagram natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici odnosno natjecatelji).

 

Članak 4.

Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati na Instagram natječaju mora, u periodu trajanja natječaja, zapratiti profil @salonanimi kao i profil @authenticbeautyconcept.hr,  kao i tagirati dvije prijateljice ili prijatelja koji bi voljeli sudjelovati.

 

Instagram natječaj se sastoji od 2 zadatka natječaja u kojemu će se dodijeliti jedna nagrada jednom dobitniku koji će prema odabiru uz pomoć alata za izbor pobjednika na web stranici https://commentpicker.com/business-instagram.php.

 

 

Članak 5.

Dobitnike Instagram natječaja birat će se na web stranici  https://commentpicker.com/business-instagram.php , a sve u skladu s ovim Pravilima. Dobitnici nagrade bit će na Instagram stranici na kojoj se odvija natječaj, najkasnije do 21.12.2020. godine.

Ukoliko se dobitnici ne jave do 21.12.2020. bit će kontaktirani zamjenski dobitnik.

 

Fond nagrada se sastoji od:

  • 1 Authentic Beauty Concept poklon paket po izboru

 

 

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

  1. Sudionik krši ova Pravila ili
  2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Instagram.

 

Članak 7.

Animi, Obrt za usluge

Poljička cesta 26b, Split, OIB:50017914091 kao organizator Instagram natječaja je voditelj obrade osobnih podataka sudionika odnosno natjecatelja (dalje u tekstu: ispitanici) Instagram natječaja.

Voditelja obrade osobnih podataka možete kontaktirati putem e-maila salonanimi@gmail.com „Zaštita osobnih podataka“.

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, temeljem privole i legitimnog interesa, kao što su ime, prezime, lokaciju, državu, e-mail, spol, IP adresu, datum rođenja, fotografiju kao i ostale podatke koje je Sudionik odnosno natjecatelj učinio Javno dostupnima na kanalima Instagram i/ili svog Instagram profila.

Osobni podaci ispitanika mogu se obrađivati u svrhu drugačiju od navedene u Pravilima ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako je Sudionik odnosno natjecatelj pristao na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade voditelj obrade pružit će ispitanicima informacije o toj drugoj svrsi.

Pristup osobnim podacima natjecatelja odnosno sudionika Instagram natječaja imaju osobe ovlaštene od strane voditelja obrade kao što je stručni žiri, marketing odjel, pravni odjel i konzultanti koji pomažu IT podršci za gore navedene sustave. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Voditelj obrade obrađivat će podatke prikupljene na Instagram natječaju onoliko dugo koliko je potrebno za gore navedene svrhe odnosno do kraja provedbe natječaja.

Osobne podatke dostavljene u sklopu prijave na Instagram natječaj čuvamo za vrijeme trajanja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 6 mjeseci) nakon proglašenja konačnog dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni Instagram natječaj.

Ako se obrada temelji na privoli natjecatelj odnosno sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: salonanimi@gmail.com sa naznakom „Zaštita osobnih podataka“. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

S obzirom da voditelj obrade koristi i Instagram proizvode koji upotrebljavaju podatke o sudionicima odnosno natjecateljima ovisno o njihovim odabirima, upućujemo sve sudionike odnosno natjecatelje da detaljnije o pravilima privatnosti i pravilima o korištenju kolačića pročitate u Uvjetima upotrebe Instagram.

U spomenutim uvjetima upotrebe sudionici odnosno natjecatelji će se moći upoznati detaljnije sa vrstama kolačića koje Instagram proizvodi koriste, te koje informacije spomenuti prikupljaju.

Informacije kako regulirati postavke o korištenju kolačića možete, također, pronaći u postavkama Facebooka i postavkama Instagrama.

 

Članak 8.

Sudionici Instagram natječaja odnosno natjecatelji su ispitanici u smislu propisa koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Prava sudionika odnosno natjecatelja kao ispitanika su: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje (“pravo na zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor te pravo na prenosivost podataka.

Ako ispitanici žele saznati više ili žele koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, upućujemo ih na sljedeći kontakt: salonanimi@gmail.com

Nadalje, ukoliko sudionici odnosno natjecatelji smatraju da se njihova prava ne poštuju također imaju pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 9.

Organizator kao niti pravne osobe koje u ime i za račun organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Instagram natječaja ne preuzimaju odgovornost za:

– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Instagram natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Instagram natječaju, (ne) funkcioniranje Instagram stranice, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,

– (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Instagram natječaju.

 

Članak 10.

Sudionici odnosno natjecatelji Instagram natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem na Instagram natječaju.

U svrhu obavještavanja o tijeku natječaja, sudionik odnosno natjecatelj natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. elektronička pošta, obavijesti na F Instagram profile i pošta.

Sve pritužbe i reklamacije sudionika odnosno natjecatelja natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika odnosno natjecatelja natječaja.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Instagram natječaju.

Instagram natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

O svim promjenama organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Instagram stranice na kojoj se odvija natječaj.

 

Članak 11.

Sudjelovanjem na Instagram natječaju, Sudionici odnosno natjecatelji prihvaćaju Pravila ovog Instagram natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora kao voditelja obrade osobnih podataka objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 12.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Instagram natječaju.

 

Članak 13.

Ova pravila primjenjuju se od dana objave Instagram natječaja na stranicama salona Animi (https://www.instagram.com/salonanimi/?hl=hr)

 

Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuje postupak i uvjeti sudjelovanja u Instagram nagradnom natječaju ” Authentic Beauty Concept ” (u nastavku: Instagram natječaj) koji, temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), organizira Animi, Obrt za usluge, Poljička cesta 26b, Split, OIB:50017914091 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se od 17.12.2020. od 08:00 sati do 20.12.2020.do 20:00 h na Instagram stranici salona Animi (https://www.instagram.com/salonanimi/?hl=hr)

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na Instagram natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici odnosno natjecatelji).

 

Članak 4.

Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati na Instagram natječaju mora, u periodu trajanja natječaja, zapratiti profil @salonanimi kao i profil @authenticbeautyconcept.hr,  kao i tagirati dvije prijateljice ili prijatelja koji bi voljeli sudjelovati.

 

Instagram natječaj se sastoji od 2 zadatka natječaja u kojemu će se dodijeliti jedna nagrada jednom dobitniku koji će prema odabiru uz pomoć alata za izbor pobjednika na web stranici https://commentpicker.com/business-instagram.php.

 

 

Članak 5.

Dobitnike Instagram natječaja birat će se na web stranici  https://commentpicker.com/business-instagram.php , a sve u skladu s ovim Pravilima. Dobitnici nagrade bit će na Instagram stranici na kojoj se odvija natječaj, najkasnije do 21.12.2020. godine.

Ukoliko se dobitnici ne jave do 21.12.2020. bit će kontaktirani zamjenski dobitnik.

 

Fond nagrada se sastoji od:

  • 1 Authentic Beauty Concept poklon paket po izboru

 

 

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

  1. Sudionik krši ova Pravila ili
  2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Instagram.

 

Članak 7.

Animi, Obrt za usluge

Poljička cesta 26b, Split, OIB:50017914091 kao organizator Instagram natječaja je voditelj obrade osobnih podataka sudionika odnosno natjecatelja (dalje u tekstu: ispitanici) Instagram natječaja.

Voditelja obrade osobnih podataka možete kontaktirati putem e-maila salonanimi@gmail.com „Zaštita osobnih podataka“.

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, temeljem privole i legitimnog interesa, kao što su ime, prezime, lokaciju, državu, e-mail, spol, IP adresu, datum rođenja, fotografiju kao i ostale podatke koje je Sudionik odnosno natjecatelj učinio Javno dostupnima na kanalima Instagram i/ili svog Instagram profila.

Osobni podaci ispitanika mogu se obrađivati u svrhu drugačiju od navedene u Pravilima ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako je Sudionik odnosno natjecatelj pristao na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade voditelj obrade pružit će ispitanicima informacije o toj drugoj svrsi.

Pristup osobnim podacima natjecatelja odnosno sudionika Instagram natječaja imaju osobe ovlaštene od strane voditelja obrade kao što je stručni žiri, marketing odjel, pravni odjel i konzultanti koji pomažu IT podršci za gore navedene sustave. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Voditelj obrade obrađivat će podatke prikupljene na Instagram natječaju onoliko dugo koliko je potrebno za gore navedene svrhe odnosno do kraja provedbe natječaja.

Osobne podatke dostavljene u sklopu prijave na Instagram natječaj čuvamo za vrijeme trajanja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 6 mjeseci) nakon proglašenja konačnog dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni Instagram natječaj.

Ako se obrada temelji na privoli natjecatelj odnosno sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: salonanimi@gmail.com sa naznakom „Zaštita osobnih podataka“. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

S obzirom da voditelj obrade koristi i Instagram proizvode koji upotrebljavaju podatke o sudionicima odnosno natjecateljima ovisno o njihovim odabirima, upućujemo sve sudionike odnosno natjecatelje da detaljnije o pravilima privatnosti i pravilima o korištenju kolačića pročitate u Uvjetima upotrebe Instagram.

U spomenutim uvjetima upotrebe sudionici odnosno natjecatelji će se moći upoznati detaljnije sa vrstama kolačića koje Instagram proizvodi koriste, te koje informacije spomenuti prikupljaju.

Informacije kako regulirati postavke o korištenju kolačića možete, također, pronaći u postavkama Facebooka i postavkama Instagrama.

 

Članak 8.

Sudionici Instagram natječaja odnosno natjecatelji su ispitanici u smislu propisa koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Prava sudionika odnosno natjecatelja kao ispitanika su: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje (“pravo na zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor te pravo na prenosivost podataka.

Ako ispitanici žele saznati više ili žele koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, upućujemo ih na sljedeći kontakt: salonanimi@gmail.com

Nadalje, ukoliko sudionici odnosno natjecatelji smatraju da se njihova prava ne poštuju također imaju pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 9.

Organizator kao niti pravne osobe koje u ime i za račun organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Instagram natječaja ne preuzimaju odgovornost za:

– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Instagram natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Instagram natječaju, (ne) funkcioniranje Instagram stranice, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,

– (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Instagram natječaju.

 

Članak 10.

Sudionici odnosno natjecatelji Instagram natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem na Instagram natječaju.

U svrhu obavještavanja o tijeku natječaja, sudionik odnosno natjecatelj natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. elektronička pošta, obavijesti na F Instagram profile i pošta.

Sve pritužbe i reklamacije sudionika odnosno natjecatelja natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika odnosno natjecatelja natječaja.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Instagram natječaju.

Instagram natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

O svim promjenama organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Instagram stranice na kojoj se odvija natječaj.

 

Članak 11.

Sudjelovanjem na Instagram natječaju, Sudionici odnosno natjecatelji prihvaćaju Pravila ovog Instagram natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora kao voditelja obrade osobnih podataka objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 12.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Instagram natječaju.

 

Članak 13.

Ova pravila primjenjuju se od dana objave Instagram natječaja na stranicama salona Animi (https://www.instagram.com/salonanimi/?hl=hr)